Energiahatékony ház szigetelése

A HORIZONT™ házak megfelelő gépészettel és hőszigeteléssel az AA++ kategóriába is könnyen bekerülhetnek. A külső falburkolat rétegrendje az igényeknek megfelelően változhat. Kialakítható egy vagy kéthéjú szellőztetett külső falszerkezet is. A technológia változatos kialakítású tetőszerkezet építését teszi lehetővé. Héjazatként bármilyen tetőfedő anyag számításba jöhet.

Energiatakarékos ház, könnyűszerkezetes házHORIZONT™ Külső Fal
(Standard)

● Dryvit vakolat
● Polisztirol hőszigetelés
●Gipszrostlap vagy osb      építőlemez
● C140 acél vázszerkezet, közte üveggyapot hő- és hangszigetelés
● PE párazáró fólia
● Gipszkarton burkolat

Energiatakarékos ház, könnyűszerkezetes ház HORIZONT™ Belső Fal

●Gipszkarton burkolat
●C90 acél vázszerkezet, közte üveggyapot hangszigetelés
●Gipszkarton burkolat

Energiatakarékos ház, könnyűszerkezetes ház HORIZONT™ Járható födém

●Kerámia vagy fapadló burkolat
●aljzatbeton vagy 2 réteg gipszrostlap
●Lépéshang szigetelés
●OSB lemez
●C200 acél vázszerkezet, közte üveggyapot hangszigetelés
●Profilváz, közte üveggyapot hangszigetelés
●Gipszkarton burkolat

Energiatakarékos ház, könnyűszerkezetes ház HORIZONT™ Tetőtér

●Tetőhéjalás
●Cserépléc
●Szellőző légrés ellenléccel kialakítva
●Hőtükrös alátéthéjazat
●Acél vázszerkezet, közte üveggyapot
●Lécváz, közte üveggyapot hőszigetelés
●Párazáró fólia
●Gipszkarton burkolat

Az energetikai szerinti besorolás 2 tényezőtől függ:

 1. A határoló szerkezeteknek (alap, fal, mennyezet) van egy minimális hőszigetelési előírása. 2017.12.31 után a hőátbocsátási tényező követelményértékei az alábbiak:

Költségoptimalizált követelményszint

I. A határoló- és nyílászáró szerkezetek hőátbocsátási tényezőire vonatkozó követelmények

 1. táblázat: A hőátbocsátási tényező követelményértékei
Épülethatároló szerkezet A hőátbocsátási
tényező követelményértéke
U W/m2K
1 Homlokzati fal 0,24
2 Lapostető 0,17
3 Fűtött tetőteret határoló szerkezetek 0,17
4 Padlás és búvótér alatti födém 0,17
5 Árkád és áthajtó feletti födém 0,17
6 Alsó zárófödém fűtetlen terek felett 0,26
7 Üvegezés 1
8 Különleges üvegezés* 1,2
9 Fa vagy PVC keretszerkezetű homlokzati üvegezett nyílászáró (>0,5m2) 1,15
10 Fém keretszerkezetű homlokzati üvegezett nyílászáró 1,4
11 Homlokzati üvegfal, függönyfal 1,4
12 Üvegtető 1,45
13 Tetőfelülvilágító, füstelvezető kupola 1,7
14 Tetősík ablak 1,25
15 Ipari és tűzgátló ajtó és kapu (fűtött tér határolására) 2
16 Homlokzati, vagy fűtött és fűtetlen terek közötti ajtó 1,45
17 Homlokzati, vagy fűtött és fűtetlen terek közötti kapu 1,8
18 Fűtött és fűtetlen terek közötti fal 0,26
19 Szomszédos fűtött épületek és épületrészek közötti fal 1,5
20 Lábazati fal, talajjal érintkező fal a terepszinttől 1 m mélységig (a terepszint alatti rész csak új épületeknél) 0,3
21 Talajon fekvő padló (új épületeknél) 0,3
22 Hagyományos energiagyűjtő falak (pl. tömegfal, Trombe fal) 1

*Magas akusztikai vagy biztonsági követelményű üvegezés esetén érvényes követelményértékek.

2017.12.31 után a HORIZONT™ szerkezet megfelel, ha

 • a külső fal külső hőszigetelése min. 10cm EPS (összesen 24cm hőszigetelés)
 • a mennyezet összes hőszigetelése 30cm
 • a lapostető összes hőszigetelése 37 cm

A hőszigetelés vastagsága függ a hőszigetelő anyagtól is – ezek az értékek 0,04 W/mK hővezetési tényezőjű termékekkel vannak számolva.

2. Az épületek egészét hőszigetelésük és gépészeti rendszereik alapján kell besorolni. Ezt minden épület esetében egyedileg kell elvégezni számítás, mérés alapján. Az alábbi táblázatban vannak a besorolási kritériumok.
Azonban nem elég a hőszigetelés, az épületgépészetnek is megfelelőnek kell lennie. Pl. BB vagy annál jobb besorolás csak akkor adható, ha az épület energiaigényének min. 25%-át a telken belül előállított megújuló energiaforrásból biztosítjuk. Megújulónak minősül pl. az ablakokon besütő nap hőnyeresége, a hőszivattyú, napelem, napkollektor, szélkerék, telken belül megtermelt tüzifa, stb. Ha ez nincs, akkor hiába növeljük a hőszigetelés vastagságát, nem sorolhatjuk jobb kategóriába az épületet. Ezen felül vannak még egyéb kritériumok is. Lásd az alábbi mellékletet.

A HORIZONT™ házak megfelelő gépészettel és hőszigeteléssel könnyen teljesítik az AA++ kategória követelményeit.

 3. melléklet a 176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelethez – részlet

Épületenergetikai minőség szerinti besorolás (az energetikai minőségi osztályok)

 1. Az energetikai minőséget elsősorban a vizsgált épület, illetve önálló rendeltetési egység összesített energetikai mutatójának és a 4. § (7) bekezdése szerinti minimumkövetelményeknek éppen megfelelő, viszonyítási alapként szolgáló épület, illetve önálló rendeltetési egység összesített energetikai mutatójának százalékban kifejezett arányával kell jellemezni.
 1. „BB” vagy annál jobb besorolás csak abban az esetben adható az épületre vagy a benne lévő önálló rendeltetési egységre, ha az épület egésze megfelel a Rend. 6. melléklet II. és IV. részében meghatározott követelményeknek is. (A rendelet követelmények az alábbiak: 1. Az épület energiaigényét az összesített energetikai jellemző méretezett értékéhez viszonyítva legalább 25%-os mennyiségben olyan megújuló energiaforrásból kell biztosítani, amely az épületben keletkezik, az ingatlanról származik vagy a közelben előállított.)
 1. „AA” vagy annál jobb besorolás csak a Rend. szerinti részletes módszerrel vagy dinamikus szimulációval alátámasztott módon adható. A dinamikus szimulációs esetén is a Rend.-ben meghatározott mértezési alapadatokkal egyenértékű adatokkal kell végezni a méretezést.
 1. „AA” vagy annál jobb besorolás csak olyan esetben adható

4.1. ahol a hőtermelő időjárásfüggő szabályozása megoldott,

4.2. ahol a hűtési és fűtési rendszer helyiségenkénti szabályozhatósága megoldott,

4.3. ahol az önálló tulajdonú vagy külön bérbe adható épületrészek energiafogyasztásának mérése külön legalább költségosztók                          felszerelésével vagy egyedi mérőkkel megoldott.

 1. A vizsgált épület, illetve önálló rendeltetési egység összesített energetikai jellemzője és a viszonyítási alap arányának százalékban kifejezett értéke alapján az épület vagy önálló rendeltetési egység besorolásának betűjele és minőségi osztályának szöveges jellemzése az alábbi:

A B C

 1. Besorolás Az 1. pont szerinti százalékos viszony Minőségi osztályának szöveges jellemzése
 2. AA++ <40 Minimális energiaigényű
 3. AA+ 40–60 Kiemelkedően nagy energiahatékonyságú
 4. AA 61–80 Közel nulla energiaigényre vonatkozó követelménynél jobb
 5. BB 81–100

Közel nulla energiaigényre vonatkozó követelményeknek megfelelő:

6. CC 101–130 Korszerű
7. DD 131–160 Korszerűt megközelítő
8. EE 161–200 Átlagosnál jobb
9. FF 201–250 Átlagos
10. GG 251–310 Átlagost megközelítő
11. HH 311–400 Gyenge
12. II 401–500 Rossz
13. JJ >500 Kiemelkedően rossz